Risk-Free Arbitrage Trading

“Tích lũy không rủi ro” là một thuật ngữ tiếng Việt dịch từ tiếng Anh là “risk-free arbitrage.” Đây là một chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư cố gắng tận dụng sự chênh lệch giá giữa hai hoặc nhiều tài sản mà không mang theo rủi ro, tức là không mất vốn trong quá trình giao dịch.

Chiến lược “tích lũy không rủi ro” thường xuất hiện khi có các chênh lệch giá giữa các thị trường, các hợp đồng tương lai, hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư sẽ mua một tài sản ở một thị trường hoặc nơi giá thấp và đồng thời bán nó ở một thị trường khác hoặc nơi giá cao, tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.

Xem thêm bài viết này để rõ hơn: pairs trading

Ví dụ cụ thể:

Arbitrage Trong Thị Trường Ngoại Hối:

Nhà đầu tư mua một đồng tiền ở một thị trường nơi giá thấp và đồng thời bán nó ở một thị trường khác nơi giá cao. Việc này tạo ra lợi nhuận mà không có rủi ro vì nhà đầu tư đã bảo vệ mình khỏi bất kỳ biến động giá không mong muốn nào.

Arbitrage Trong Thị Trường Chứng Khoán:

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của một công ty ở một sàn giao dịch và đồng thời bán nó ở một sàn khác với giá cao hơn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai thị trường mà không cần phải chịu rủi ro từ biến động chung của thị trường.

Arbitrage Trong Thị Trường Hợp Đồng Tương Lai:

Một nhà đầu tư có thể mua một hợp đồng tương lai ở một giá thấp và đồng thời bán nó ở một giá cao trên sàn khác. Lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai thị trường này sẽ là nguồn thu nhập “tích lũy không rủi ro.”

Cần Lưu Ý:

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những cơ hội “tích lũy không rủi ro” thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và yêu cầu sự nhanh nhẹn và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng để tận dụng sự chênh lệch giá trước khi thị trường hiệu chỉnh.

Đó là lý do cần robot giao dịch tự động

Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *