Kiến thức làm giàu – Sách nói Mặt dày tâm đen

Mặt Dày Tâm Đen cho ta biết quy luật bí mật của tự nhiên vốn chi phối cách hành xử thành công trong mọi khía cạnh cuả cuộc sống mà những người Mỹ tiên phong sở hữu nó. Các doanh nhân châu Á sử dụng nó.

Cho đến nay, tất cả những người thành công đều sử dụng nó. Mặt Dày, Tâm Đen là trí khôn của tâm hồn, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc hay tôn giáo. Việc ứng dụng quy luật tự nhiên này đem lại cho người ta lợi ích trong công việc kinh doanh cũng như là đời sống cá nhân.

Sách nói MẶT DÀY, TÂM ĐEN

Tuân theo quy luật của tự nhiên trong những ứng đối hàng ngày sẽ phát huy tiềm năng cao nhất của chúng ta, nhờ đó dẫn chúng ta đến chỗ giải mã đúng định mệnh của mình Qua việc sử dụng sức mạnh của Mặt Dày, Tâm Đen, mỗi người trong chúng ta sẽ khám phá ra định mệnh mà chúng ra phải tuân theo.

download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *