Kiến thức làm giàu – Tôi tài giỏi, bạn cũng thế – Adam Khoo

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế tổng hợp những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt bậc của Adam để đi từ kém cõi đến thành công. Và dĩ nhiên bạn cũng có thể thành công được như vậy nếu biết cách áp dụng những kỹ năng được trình bày trong sách. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế dành cho các học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà giáo và bất kỳ ai luôn mong muốn tăng cường khả năng tận dụng não bộ hoặc phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Nếu bạn muốn “tài giỏi” trong các phương pháp học tập và suy nghĩ vượt bậc, hãy đọc quyển sách này.

Download sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế!

download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *