Sách nói Dám thất bại

Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về gương thành công, về những vĩ nhân và thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được lập trình để tránh thất bại… Lẽ nào thất bại chẳng có chút giá trị nào sao?

Dám thất bại đề cập đến một mặt khác của thành công. Đó là một phương diện chúng ta cần thật sự học hỏi. Đối với những ai đã từng cố gắng và đã từng thất bại, quyển sách này đứng về phía bạn.

Dám thất bại, bạn sẽ thành công sau này

So với những người thất bại, những người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn, chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn!

sách nói Dám thất bại - Bill P. S. Lim

Dám thất bại – Bill P. S. Lim

download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *