Hôm nay chúng ta sẽ đến với 1 câu chuyện bi hài. Vâng, vừa bi lại vừa hài, 1 câu chuyện về những con số biết nói lên sự thật. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên để tôi trình bày đôi chút về lãi suất kép cho những ai chưa rõ