học đầu tư chứng khoán Archive

Làm sao để bắt đầu với chứng khoán Mỹ

Khi nói đến chứng khoán Mỹ, bạn liên tưởng đến gì? Có người sẽ nói rằng đó là SPX, SPY hay S&P 500, cũng có người sẽ nghĩ đến Cocacola, trái táo khuyết Apple, cũng có người sẽ nghĩ đến chàng thông tin khổng lồ Google, sẽ có nhiều người liên tưởng đến nhà đầu

Bạn mong muốn mức lợi nhuận bao nhiêu phần trăm???

Có một lò đào tạo nọ, một nơi mà mọi người đều phải công nhận rằng ngay sau khi “ra lò” sẽ trở thành những bậc chuyên gia về đầu tư. Tuy nhiên, phương pháp huấn luyện tại đây lại vô cùng đặc biệt. Có tất cả là 4 tầng và mỗi tầng lại dạy