Chứng Khoán Phái Sinh – Tìm hiểu về phân tích cơ bản

Để trở thành nhà đầu tư thành công thì trước tiên bạn phải là một nhà đầu tư trước đã. Bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng biết cả 2 công cụ phân tích cơ bạn và phân tích kỹ thuật. Vâng, tôi lặp lại tất cả các nhà đầu tư trên thế giới này đều biết cả 2 công cụ phân tích cơ bạn và phân tích kỹ thuật. Nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư thành công thì trước tiên bạn hãy bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu 2 lĩnh vực phân tích này trước đã, không nên quá coi trọng hay đánh giá nhẹ bất cứ bên nào.

phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản Phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản tức là chúng ta phân tích tất cả các yếu tố (bên ngoài lẫn bên trong) có thể tác động đến giá trị nội tại của tài sản đầu tư. Phân tích các cơ sở dữ liệu ở giá khứ và hiện tại. Chủ yếu là dựa trên sự thay đổi về giá và khối lượng.
Bao gồm: Phân tích kinh tế, phân tích ngành nghề, phân tích công ty.

Bao gồm: các đồ thị, chỉ báo, chỉ số, mô hình, biểu đồ.

Chức năng: tìm kiếm giá trị nội tại. Chức năng: Xác định xu hướng hiện tại Và dự đoán xu hướng thị trường trong tương lại.
Căn cứ theo học thuyết: thị giá có xu hướng quay trở về giá trị nội tại. Căn cứ theo học thuyết: lịch sử sẽ có tính chu kỳ và lập lại. 

Phân tích cơ bản: Nói về phân tích cơ bản thì ta có 3 phần chính: phân tích kinh tế, phân tích ngành nghề, phân tích công ty.Nhiệm vụ của bạn là phải trả lời một loạt các câu hỏi với cả 3 phần đó.

Phân tích kinh tế: nền kinh tế quốc gia hiện tại mà bạn có dự tính đầu tư đang ở chu kỳ nào của nền kinh tế, suy thoái hay hưng thịnh. Ở mỗi chu kỳ kinh tế khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau. Công ty mà bạn đang có ý định đầu tư sẽ phù hợp với chu kỳ kinh tế lúc đó hay không? Khi nền kinh tế hưng thịnh đi lên, các công ty tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, môi giới chứng khoán, bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh. Nhưng khi nền kinh tế suy thoái đi xuống, các công ty chăm sóc y tế, sức khỏe, lương thực, thực phẩm sẽ giữ vai trò chủ đạo.

Phân tích ngành nghề:  ngành nghề  đó phù hợp với chu kỳ kinh tế nào? Ngành nghề đó có được nhà nước của quốc gia đó ưu đãi hay không? Tốc độ tăng trưởng của ngành nghề đó, khả năng tăng trưởng của nhóm ngành nghề đó trong tương lai như thế nào? V.v…

phân tích cơ bản

Phân tích công ty:  bao gồm 2 phần nhỏ là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài

  • Yếu tố bên trong bao gồm: Xem xét các bản báo cáo tình hình tài chính, trong các năm qua công ty kinh doanh như thế nào? Mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ra sao? Thị phần của công ty đang thu nhỏ hay mở rộng? phẩm chất ban lãnh đạo của công ty? Các nhân viên của công ty? Sản phẩm của công ty có gì nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh?
  • Yếu tố bên ngoài bao gồm: Công ty mà bạn có ý định đầu tư có danh tiếng và uy tín như thế nào trong nhóm ngành nghề đó? So với các công ty cùng nhóm ngành nghề, công ty bạn đầu tư có ưu điểm gì nổi bật hoặc vượt trội hay không? Các đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề nói gì về công ty bạn sẽ đầu tư? Thị phần mà công ty bạn đầu tư chiếm bao nhiêu phần trăm so với các đối thủ cạnh tranh?

Căn cứ vào những phân tích đã được trình bày ở trên về phân tích cơ bản, bạn sẽ ước tính được giá trị hợp lý hay là giá trị nội tại của doanh nghiệp đó. Và cũng căn cứ vào giá trị nội tại đấy rồi đem so sánh với thị giá lúc bấy giờ bạn sẽ biết được cổ phiếu đó thực sự là rẻ hay mắc, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định mua hay bán một cách phù hợp. Bạn nên nhớ rằng khi nói cổ phiếu rẻ tức là hàm ý nói lên thị giá đang thấp hơn giá trị thực, giá trị nội tại.

Thân chào và hẹn gặp lại!!!

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *