ETFs bài 6 – So sánh ETFs, quỹ đầu tư, và cổ phiếu

Đây là bài viết cuối cùng trong phần 1 của chuỗi bài ETFs: Tổng quan về ETFs. Nếu bạn chưa xem qua các bài viết trước đó thì nó nằm ngay ở phía dưới, bấm vào là xem được ngay nhé.

+ ETFs bài 1 – ETFs là gì

+ ETFs bài 2 – Các loại ETFs

+ ETFs bài 3 – Phương pháp đầu tư vào ETFs

+ ETFs bài 4 – Ưu nhược điểm của ETFs

+ ETFs bài 5 – Quỹ ETFs cân bằng như thế nào

ETFs Quỹ đầu tư Cổ phiếu
ETFs thường tồn tại ở trạng thái mô phỏng – theo dõi 1 chỉ số chứng khoán cụ thể nào đó. Tập hợp tiền của nhiều người rồi đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, và nhiều công cụ tài chính khác… Cổ phiếu là giấy chứng nhận sở hữu 1 phần của doanh nghiệp.  
Thị giá của ETFs có thể giao dịch ở mức cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị tài sản ròng của quỹ. Thị giá của chứng chỉ quỹ đầu tư được căn cứ theo giá trị tài sản ròng của quỹ.   Thị giá của cổ phiếu phụ thuộc chủ yếu vào hiệu suất của doanh nghiệp.
ETFs được giao dịch bình thường trên thị trường chứng khoán, giống như cổ phiếu. Chỉ giao dịch vào cuối ngày giao dịch. Giao dịch bình thường
Phí giao dịch thấp, thông thường đều có tính phí quản lý hàng năm. Phí giao dịch và chi phí hàng năm đều cao hơn. Có phát sinh phí giao dịch. Tuy nhiên, không có các phí sau đó như phí quản lý này nọ.
Không liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản Nắm quyền sở hữu tài sản trong danh mục đầu tư của mình. Trực tiếp nắm quyền sở hữu 1 phần doanh nghiệp.
Phân tán rủi ro bằng cách sở hữu nhiều mã cổ phiếu, nhiều ngành nghề khác nhau Đa dạng hóa bằng cách tạo ra 1 danh mục đầu tư gồm nhiều lớp nhiều nhóm tài sản. Hoặc công thức bí mật riêng. Rủi ro phụ thuộc vào 1 mã chứng khoán duy nhất.
Mua bán chứng chỉ ETFs không liên quan trực tiếp đến quỹ đầu tư ETFs. Mua bán chứng chỉ quỹ trực tiếp với quỹ đầu tư. Mua bán trực tiếp bằng tiền trên thị trường.
Ở phần lớn trường hợp ETFs tốt về thuế hơn. Không bằng ETFs, nhưng về căn bản tốt hơn cổ phiếu riêng lẻ. Cổ phiếu bất lợi về thuế nhất. Đặc biệt là khi mua bán ngắn hạn.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về chứng khoán Mỹ, bạn nên xem qua 2 cuốn sách này:

Cách Tạo DÒNG TIỀN Bằng Hợp Đồng Quyền Chọn Options

Cách kiếm tiền thông mình và bền vững từ chỉ số chứng khoán Mỹ SPX – SPY

Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết tiếp theo.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *