Nên giao dịch cổ phiếu hay là giao dịch quyền chọn

Giao dịch mua bán cổ phiếu sẽ có những ưu nhược điểm của giao dịch cổ phiếu. Và khi giao dịch quyền chọn cũng có những ưu nhược điểm của giao dịch quyền chọn. Chúng tôi không đề cao cũng như là không hề xem nhẹ bất cứ sản phẩm tài chính nào cả. Chúng tôi chỉ cố gắng để có thể giúp bạn làm sáng tỏ những ưu nhược điểm của các sản phẩm tài chính mà thôi. Và trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ một vài vấn đề cốt lỗi trong giao dịch cổ phiếu và giao dịch quyền chọn.

quyền chọn - option

Chắc hẳn bạn cũng đồng ý rằng phần lớn mọi người khi tham gia thị trường tài chính ngày nay đều chỉ mong muốn là hưởng được lợi nhuận từ sự chênh lệch về giá trị thị trường, đặc biệt là các sản phẩm tài chính như cổ phiếu.

Chính vì lý do đó, nên việc bạn phải chi trả ra cả một số tiền lớn để mua cổ phiếu là điều hoàn toàn vô lý. Mục đích của bạn rõ ràng chỉ là hưởng sự chênh lệch từ giá trị thị trường trong khoảng 1 thời gian nhất định nào đó.

Và quyền chọn Option sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn. Thay vì phải chi ra một số vốn ban đầu rất lớn để mua cổ phiếu rồi bán đi để hưởng sự chênh lệch. Giao dịch quyền chọn sẽ giúp bạn bỏ ít vốn hơn nhưng vẫn đảm bảo việc tìm kiếm lợi nhuận từ việc hưởng sự chênh lệch thị giá.

Không những thế, Option còn giúp bạn hạn chế số lỗ của bạn khi thị trường không như dự đoán của bạn.

Ví dụ 1: Giả sử thị giá hiện tại của cổ phiếu Apple (mã chứng khoán AAPL) là 500$
Chiến lược Khi mua 100 cổ phiếu Khi mua quyền chọn muacủa 100 cổ phiếu trong 3 tháng
Tổng vốn bỏ ra: 100*500$ = 50.000$ khoảng 3.000$ trong 3 tháng
3 tháng sau: thị giá AAPL tăng lên 550 (550-500)*100 = 5.000$

Lời 5.000$ tương ứng 5.000/50.000 = 10%

(550-500)*100 – 3.000$ =2.000$

Lời 2.000$ tương ứng 2.000/3.000 = 66,66%

3 tháng sau: thị giá AAPL giảm xuống 400 (400-500)*100 = -10.000$

Lỗ 10.000$

Lỗ tối đa là 3.000$
3 tháng sau: thị giá AAPL giảm xuống 200 (200-500)*100 = -30.000$

Lỗ 30.000$

Lỗ tối đa là 3.000$

Hoàn toàn tương tự cho trường hợp thị trường đi xuống: bạn có thể mua quyền chọn bán khi bạn dự đoán rằng thị trướng sắp đến sẽ đảo chiều đi xuống. Khi so ra với bán khống cổ phiếu, bằng việc mua quyền chọn bán bạn sẽ hạn chế được số lỗ khi thị trường không như dự đoán của bạn, đồng thời cũng hưởng được sự chênh lệch khi thị trường đi xuống như mong đợi.

quyền chọn option

Thêm một ví dụ khác nữa về Options, Ví dụ này sẽ cho bạn thấy rằng bạn hoàn toàn có thể được phép mua cổ phiếu ở một mức giá mà bạn cho rằng là hợp lý. Và sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu bạn biết rằng có người trả tiền cho bạn để bạn làm điều tuyệt vời đó. Được mua cổ phiếu với một mức giá mà bạn cảm thấy hợp lý!!! 

Ví dụ 2: Giả sử thị giá hiện tại của cổ phiếu Yahoo (mã chứng khoán yhoo) là 30$
Chiến lược Khi mua 100 cổ phiếu Khi bán quyền chọn báncủa 100 cổ phiếu trong 1 tháng

Ở mức giá thỏa thuận là 25

Số tiền: Tổng vốn bỏ ra là:100*30$ = 3.000$ Lập tức được nhận 1 số tiền khoảng 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO tăng lên 31 (31-30)*100 = 100$

Lời 100$

Lời 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 29 (29-30)*100 = -100$

Lỗ 100$

Lời 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 28 (28-30)*100 = -200$

Lỗ 200$

Lời 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 27 (27-30)*100 = -300$

Lỗ 300$

Lời 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 26 (26-30)*100 = -400$

Lỗ 400$

Lời 30$
1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 25 (25-30)*100 = -500$

Lỗ 500$

Mua cổ phiếu với giá 25$/CP

Vẫn nhận được 30$ lúc ban đầu

1 tháng sau: thị giá YHOO giảm xuống 24 (24-30)*100 = -600$

Lỗ 600$

Mua cổ phiếu với giá 25$/CP

Vẫn nhận được 30$ lúc ban đầu

Ở các bài viết sau, bạn sẽ đi vào chi tiết hơn, cụ thể hơn vào các chiến lược trong Option. Và khi đó bạn sẽ lý giải được những điều mà bạn cảm thấy là vô lý trong bài viết này.

Comments

  1. By Thanh Huyền.

    Reply

  2. By đức huy

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *