Hợp đồng quyền chọn (options) là gì?

Option là một hợp đồng thỏa thuận giữa nguời mua và người bán, trong đó:

 1. Người mua:
  • Phải trả phí ký kết hợp đồng
  • Có quyền thực hiện hay không thực hiện sao cho có lợi cho mình nhất
 1. Người bán:
  • Được nhận phí ký kết hợp đồng
  • Luôn luôn có nghĩa vụ với người mua

Dựa trên một tài sản cơ sở làm đảm bảo, thường là chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa…

quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn có 2 loại đó là quyền chọn mua (Call Options) và quyền chọn bán (Put Options).

 • Quyền chọn mua (Call Options): Người mua quyền chọn mua sẽ phải trả cho người bán quyền chọn mua một khoản phí gọi là phí quyền chọn (premium). Người mua quyền chọn mua sẽ có quyền được mua một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá thực hiện được thỏa thuận ban đầu. Người bán quyền chọn mua nhận được tiền phí nên có trách nhiệm phải bán một lượng cổ phiếu theo giá đã thỏa thuận ban đầu khi người mua quyền chọn mua yêu cầu thực hiện quyền.
 • Quyền chọn bán (Put Options): Người mua quyền chọn bán sẽ phải trả cho người bán quyền chọn bán một khoản phí gọi là phí quyền chọn (premium). Người mua quyền chọn bán sẽ có quyền được bán một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá thực hiện đã thỏa thuận ban đầu. Người bán quyền chọn bán nhận được tiền phí nên có trách nhiệm phải mua một lượng cổ phiếu theo giá đã thỏa thuận ban đầu khi người mua quyền chọn bán yêu cầu thực hiện quyền.

Tương ứng với 2 vị thế mua và bán:

   Vị Thế

Quyền chọn mua

(Call Option)

Quyền chọn bán

(Put Option)

Người mua(Long = Buy) Người mua quyền chọn mua(Long Call = Buy A Call) Người mua quyền chọn bán(Long Put = Buy A Put)
Người bán(Short = Sell) Người bán quyền chọn mua(Short Call = Sell A Call) Người bán quyền chọn bán(Short Put = Sell A Put)

 

Người mua quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Người bán quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Có quyền Có nghĩa vụ
Phải trả phí Được nhận phí
Lợi nhuận không bị giới hạn Lợi nhuận bị giới hạn ở mức phí được nhận
Lỗ có giới hạn bằng với mức phí đã trả Lỗ không giới hạn

Có 2 kiểu hợp đồng quyền chọn thường gặp: kiểu Châu Âu và kiểu Mỹ.

  1. Kiểu Châu Âu chỉ cho phép thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.
  2. Kiểu Mỹ thì ngược lại, có quyền thực hiện quyền của mình tại bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn.

Nói đến Option là phải nói đến contract/hợp đồng. Một Contract = 100 shares.

Bất cứ 1 option-stock nào cũng gồm những đặc điểm như nhau:

  1. Kiểu quyền chọn (Call option hay Put option)
  2. Tên tài sản cơ sở (mã chứng khoán)
  3. Ngày đáo hạn (ngày hợp đồng kết thúc)
  4. Giá thực hiện (giá thỏa thuận trong hợp đồng)

hợp đồng quyền chọn

Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết trong 4 chiến lược cơ bản: Long Call, Long Put, Short Call, Short Put. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

Bạn có thể xem cái bài viết liên quan như:

Comments

 1. By akiyama

  Reply

 2. By Tuan Daskine

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *