Delta Hedging

Chẳng biết vì lý cớ gì, mà gần đây có rất nhiều lượt truy cập vào web của mình với từ khóa: “Delta Hedging”.

Ghê thiệt chớ, dùng đến Delta Hedging thì không phải là nhóm người hạng xoàng đâu.

Delta Hedging – Là 1 cụm từ chuyên ngành tài chính. À mà không, chính xác hơn thì phải là chuyên ngành cho chứng khoán phái sinh. Và thực ra thì nó cũng không phải khó hiểu gì lắm đâu. Một sinh viên chuyên ngành tài chính cỡ năm thứ 2-3 gì đó cũng đã được học qua và biết đến rồi.

TheGreeks

Delta Hedging – Là 1 tên gọi chung chung, còn khi ứng dụng trong thực tế thì nó có nhiều cách thức để thực hiện lắm.

***** Mục đích của Delta Hedging là: Loại bỏ sự biến động thị giá. Chấm hết, ngắn gọn dễ hiểu mà phải không ^^

Đối với 1 số chứng khoán phái sinh như:
+ Options – Hợp đồng quyền chọn.
+ Warrants – Chứng quyền hay chứng khế gì đó, tùy cách bạn dịch vậy.

Theo công thức Black- Scholes: Options, Warrants… Là những hợp đồng phái sinh có 1 đặc tính được gọi là hệ số Delta – Hệ số này nói lên mối tương quan giữa giá hợp đồng phái sinh và sự thay đổi đơn thuần của thị giá tài sản cơ sở. Delta có một đặc điểm là luôn nhỏ hơn 1. (theo giá trị tuyệt đối)

Black-Scholes

Lấy thí dụ cho nó dễ hiểu: Nếu bạn đang nắm giữ 50 cổ phiếu – Thì bạn sẽ phải nắm giữ một hợp đồng options có hệ số Delta = 0.5 theo chiều ngược lại. Trên lý thuyết thì bạn có 2 lựa chọn đối với options:
+ Một là Long Put Delta = 0.5
+ Hai là Short Call Delta = 0.5

Ví dụ thứ 2 là giả sử bạn đang sở hữu 100 cổ phiếu. Vì đặc tính Delta nhỏ hơn 1. Nên bạn phải sở hữu 2 hợp đồng mới đủ. Miễn sao tổng Delta (theo giá trị tuyệt đối) của 2 hợp đồng đó bằng 1.0 là được.

Chắc hẳn bạn đã từng thấy qua chiến lược options mang tên Collar, mà tôi đã có đôi lần chia sẻ. Chiến lược Options – Collar là một kiểu thể hiện của Delta Hedging đấy.
+ Buy Stock
+ Long Put
+ Short Call

Những bài viết dạng này, thông thường đều rất kén người đọc. Sao tự dưng có nhiều người quan tâm dữ vậy ta?

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>