Phân tích chỉ số SPY tháng 02/2015

(chung khoan phai sinh) – Diễn biến của thị trường trong tháng 1 vừa qua, đã hoàn toàn khớp với nội dung của bài viết phân tích SPY tháng 1 năm 2015 vừa qua. Nhìn chung, chúng ta có thể thấy rằng, SPY đã ở xu hướng đi ngang và đang vào giai đoạn tích luỹ dài hạn.

Trong tháng 2, chỉ số GDP vẫn là tăng trưởng, với kết quả số liệu gần đây nhất là mức tăng trưởng 2.6%.

chỉ số GDP

chỉ số GDP

Chỉ số thất nghiệp đã tăng lên so với tháng trước với con số là 5.7%. Tuy nhiên, chỉ số thất nghiệp hiện tại vẫn ở mức độ hợp lý.

Chỉ số thất nghiệp

Chỉ số thất nghiệp

Tỉ lệ lạm phát đã có 1 sự suy giảm rất mạnh do chịu ảnh hưởng từ phía các thông tin vĩ mô, với con số mới nhất được cập nhật là 0.8%

Tỉ lệ lạm phát

Tỉ lệ lạm phát

Với các thông tin cơ bản trên, dự đoán chỉ số SPY trong tháng 2 vẫn ổn định và xu thế tăng yếu. Tuy nhiên cần phải đặc biệt lưu ý đến các thông tin vĩ mô, các thông tin vĩ mô này đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong ngắn hạn rất rõ nét trong khoảng thời gian gầy đây. Như là: giá dầu, giá vàng, tình hình chính trị, tình hình quân sự và gần đây cũng chính là thời điểm phần lớn các công ty ra báo cáo tài chính.

Về góc độ phân tích kỹ thuật, SPY đang trong giai đoạn đi ngang, tích luỹ .

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật 

Các vùng hỗ trợ Các vùng kháng cự Các vùng đề nghị
194-195 210 194-195
199-200 NA 199-200
203-204 NA NA

Tỷ lệ P/E của SPY (tạm tính) hiện đang là: 19,40

 Duy Quang – Trần Võ Duy Quang

Xem các bài phân tích SPY các tháng trước tại đây.

KHUYẾN CÁO

Các thông tin ở trên đều chỉ mang tính chia sẻ với mục đích tham khảo. Bài viết không có ý định và mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác.

Bài viết không được phân tích như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Các Thông tin không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại chứng khoán hay những phương tiện đầu tư khác.

Bài viết này dựa vào những thông tin đại chúng. Chungkhoanphaisinh.net cố gắng trong phạm vi có thể sử dụng thông tin đầy đủ và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không khẳng định những thông tin đưa ra là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Người đọc cũng nên lưu ý rằng chungkhoanphaisinh.net không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu mà chúng tôi cung cấp và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng những dữ liệu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>