Chiến lược quyền chọn – Options: LONG CALL

Long Call = Buy A Call: mua quyền chọn mua

(Đòn bẩy mua cổ phiếu có stop loss sẵn)

Là chiến lược capital: trả tiền trước, tính toán lợi nhuận sau.

Sử dụng:  Xu hướng thị trường đi lên.

Độ khó: cấp độ 1.

Đặc điểm: không hạn chế lợi nhuận, rủi ro được hạn chế.

Rủi ro lớn nhất: mất toàn bộ số phí mua quyền.

long call: mua quyền chọn mua

Chiến lược quyền chọn – Options: LONG CALL

Giả sử cổ phiếu Facebook (FB) hiện tại đang là $20/Cổ phiếu. Sau khi phân tích này nọ các bạn tin rằng giá cổ phiếu FB sẽ tăng lên nữa, do đó mình xài chiến lược LONG CALL 1 hợp đồng thôi nhé, ngày đáo hạn là 2 tháng sau. (với chiến lược option này ngày đáo hạn nên lớn hơn 30 ngày)

Lệnh của chúng ta sẽ được thể hiện như sau:

  1. Kiểu lệnh: LONG CALL
  2. Mã cổ phiếu: FB
  3. Giá thực hiện: $20
  4. Ngày đáo hạn: 2 tháng sau

Như đã nói LONG CALL sẽ bị mất tiền trừ phí mua quyền chọn ngay sau khi đặt lệnh. Và giả sử phí mua quyền (premium) là 200$/Hợp đồng tức là 2$/CP. (thời gian đáo hạn càng dài, phí càng cao)

Giả sử thực hiện là ngay tại ATM (xem phân vùng ATM đối với Call Option) là $20/CP + phí mua quyền chọn phải trả là $2/CP ==> điểm hòa vốn của chúng ta sẽ là $22: tức là thị giá phải cao hơn 22 thì mới bắt đầu có lời.

Đến khi đáo hạn, sẽ có những trường hợp này xảy ra:

TRƯỜNG HỢP 1:

Thị giá không tăng như mong đợi, và nó cứ dao động dưới 20. Đến khi đáo hạn, hợp đồng sẽ nằm ở phân vùng OTM. Và như đã biết khi đó hợp đồng LONG CALL sẽ đáo hạn vô nghĩa, hợp đồng sẽ kết thúc mà không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Và bạn sẽ bị mất toàn bộ số phí mua quyền chọn. Đó chỉ là số lỗ tối đa của bạn, trong trường hợp này chính là 200$/Hợp đồng.

TRƯỜNG HỢP 2:

Thị giá tăng nhưng tăng rất ít, thị giá nằm trong khoảng 20 đến 22. Đến khi đáo hạn, hợp đồng LONG CALL sẽ đi vào vùng ITM. Tức là hợp đồng sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu với giá là 20$/CP. Trong trường hợp này bạn vẫn lỗ nhưng lỗ ít hơn trường hợp 1.

TRƯỜNG HỢP 3:

Thị giá tăng lên cao hơn điểm hòa vốn $22: chúng ta bắt đầu lời và lời không giới hạn, thị giá càng lên thì chúng ta càng lời nhiều, và giả sử đến khi đáo hạn nó dừng ở mức 30$.
10 lối tư duy khác biệt của người giàu

 

Tổng tiền bỏ ra là: Tổng tiền thu vào là: Lợi nhuận:
$20/CP: giá thực hiện

$2/CP : phí mua quyền chọn

$30/CP: thị giá đến khi đáo hạn Lợi nhuận = $30 -$22 = $8/CP
Tổng = $22/CP (điểm hòa vốn) Tổng = $30/CP Tổng = $8/CP hay $800/HĐ

Nếu có lỗ thì lỗ $200, nếu lời thì lời $800, là con số này lợi nhuận còn có thể cao hơn nữa nếu thị giá tăng đúng theo dự đoán của bạn.

Nếu để lệnh LONG CALL đáo hạn thì sẽ thấy trong tài khoản bị trừ tiền và có thêm 100 cổ phiếu FB được mua với mức giá là $20/CP + phí $2/CP tức là $22×100= 2200 USD. Chúng ta sẽ phải bán nó đi theo thị giá lúc bấy giờ là $30, để lấy tiền lời, đơn giản thế thôi.

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể đóng lệnh đó trước khi nó đáo hạn. Lợi nhuận nếu có sẽ được tính toán theo thị giá lúc đóng lệnh.

Các bài viết liên quan tới Call Option:

 

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *