Chiến lược quyền chọn – Options : LONG PUT

Long Put = Buy A Put : mua quyền chọn bán.

Là chiến lược Capital: trả tiền trước, tính toán lợi nhuận sau.

Sử dụng khi: thị trường đang là xu hướng giảm.

Độ khó: Cấp độ 1.

Đặc điểm: lời không giới hạn, lỗ có giới hạn.

Rủi ro lớn nhất: mất toàn bộ số phí mua quyền.

LONG PUT về cơ bản không có sự khác biệt đáng kể khi so với LONG CALL, chỉ có điều là LONG PUT áp dụng cho trường hợp thị giá đi xuống và có 1 số đặc điểm riêng.

Giả sự cổ phiếu Yhoo có thị giá hiện tại là $30. Sau khi phân tích các bạn tin là thị giá của Yhoo sẽ còn xuống sâu hơn nữa. Do đó mình xài Long Put.

Giống như Long Call, LONG PUT cũng phải chi trả 1 khoảng phí gọi là phí mua quyền chọn (premium). Giả sử phí mua quyền chọn lúc đó là $1/CP (Giống như Long Call, Long Put tốt nhất cũng nên có ngày đáo hạn lớn hơn 30 ngày, phí $1/CP chỉ là giả sử)

Lệnh của chúng ta sẽ được thể hiện như sau:

  1. Kiểu lệnh: LONG PUT
  2. Mã cổ phiếu: YHOO
  3. Giá thực hiện: $30
  4. Ngày đáo hạn: 2 tháng sau

Khi đó, ta có điểm hòa vốn là $29/CP với chi tiết như sau:

Thị giá = giá thực hiện là $30/CP
Phí mua quyền chọn là $1/CP
===> điểm hòa vốn = $29/CP

Các trường hợp có thể xảy ra đến khi đáo hạn:

TRƯỜNG HỢP 1 :

Thị giá không xuống như mong đợi, và đến khi đáo hạn thị giá lớn hơn $30. Hợp đồng sẽ trở nên vô nghĩa và bạn mất toàn bộ số phí mua quyền chọn (premium). Trong trường hợp này premium được giả sử là $1/CP tức là $100/HĐ.

TRƯỜNG HỢP 2:

Khi đáo hạn, và thị giá nằm trong khoảng từ 30 đến 29. Hợp đồng sẽ rơi vào phân vùng ITM, và sẽ tiến hành thực hiện quyền bán cổ phiếu YHOO với mức giá là $30/CP. Trong trường hợp này thì bạn vẫn lỗ nhưng sẽ lỗ ít hơn trường hợp 1.

TRƯỜNG HỢP 3:

Khi thị giá xuống sâu và thấp hơn $29. Chúng ta bắt đầu lời, và lời không giới hạn, giả sự đến lúc đáo hạn yhoo có thị giá là 25

Tổng tiền thu vào: Tổng tiền bỏ ra: Lợi nhuận:
$30/CP: Do được phép bán ở giá thực hiện tức là $30/CP. +Phí mua quyền chọn: $1/CP
+Tiền mua lại cổ phiếu Yhoo: $25/CP
Lợi nhuận = $30 – $26 = $4/CP
Tổng = $30/CP Tổng = $26/CP Tổng = $4/CP hay $400/HĐ

Trong trường hợp có lợi nhuận. Cũng có 1 cách khác để bạn tính lợi nhuận, đó chính là lấy khoảng cách giữa điểm hòa vốn và giá thị trường khi đáo hạn. Trong trường hợp này đó chính là khoảng cách của điểm hòa vốn là 29 và thị giá khi đáo hạn là 25 tức khoảng cách đó là 4. Vậy có nghĩa là bạn lời $4/CP hay $400/HĐ.

Giống như long call, chúng ta hoàn toàn có thể đóng lệnh Long Put trước khi nó đáo hạn. Và lợi nhuận nếu có sẽ được tính toán dựa theo các thông số lúc đóng lệnh.

Điểm đặc biệt: Long Put có 1 điểm đặc biệt mà Long call không có, đó chính là khi công ty phá sản, cổ phiếu trở thành tờ giấy vô nghĩa thì lúc đó lợi nhuận của chúng ta là cao nhất. Được bán ở giá thực hiện nhưng lại không cần phải mua lại cổ phiếu nữa vì khi đó công ty đã phá sản.Như thế là quá tốt rồi đúng không các bạn.

 

Các bài viết chiến lược option liên quan khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *